info@adressleverantoren.se

"Vi hjälper er att hitta rätt målgrupp då ni har ett budskap att förmedla"

Klicka på den målgrupp ni vill ha mer information om. Saknar ni en målgrupp är ni välkommen att kontakta oss för en sökning i andra register än de som presenteras på dessa sidor. Våra register levereras som Excel-fil via e-post, vilket ger dig som kund en relativt snabb leverans. Klicka dig vidare för att läsa mer och göra en beställning...

Dagsfärska

adressregister

samfälligheter samfällighetsföreningar

Samfällighetsföreningar & medlemmar

Sveriges samfällighetsföreningar

Register till Sveriges samtliga samfällighetsföreningar och dess medlemmar i Excel-format eller på adressetiketter.

Samfälligheter

En samfällighet är mark eller annat utrymme som hör till flera fastigheter gemensamt. Med mark avses dock såväl mark som vattenområden och fristående fiske (dvs. fiske som inte ingår i äganderätten till vattenområdet). Den lagstiftning som idag är tillämplig på mark-, vatten- och fiskesamfälligheter är fastighetsbildningslagen (FBL).

 

En samfällighetsförening skall bildas enligt lag när flera fastighetsägare tillsammans äger gemensam egendom, så kallade samfälligheter.

 

Vi levererar register över alla typer av Samfälligheter och dessa kan selekteras fram efter typ och geografi. På söksidan kan ni göra en sökning på de samfälligheter ni är intresserade av så återkommer vi inom kort med antalsuppgifter och en offert på de intressanta samfälligheterna.

 

Medlemmar i samfällighet

En samfällighet spänner över ett antal fastigheter och hos oss kan ni beställa fram adressuppgifter och telefonnummer till personerna i som omfattas av samfälligheten, alltså inte bara styrelsen.

 

Använd sökformuläret för att få fram antalsuppgifter och pris på de områden och samfälligheter som är intressant för er.

 

Om sökningen

Sökningen resulterar i en offert som skickas till er via e-post inom 48 timmar. Sökningen är kostnadsfri och ni väljer utifrån offerten om ni vill beställa fram registret eller inte.

vägsamfälligheter register

Samfällighet - Styrelse

Objekttyp

Datum/Löpnummer

Transaktionstyp

Länskod

Typ av förening

Föreningens namn

Organisationsnummer

Löpnummer för styrelsemedlem

Styrelsemedlemmens namn

C/O adress för styrelsemedlem

Styr.medlemmens adress

Styr.medlemmens postort

Styr.medlemmens postnr

Styr.medlemmens arb.telnr

Styr.medlemmens hem.telnr

 

Medlemmar i samfällighet

Förnamn

Efternamn

Postadress

Postnummer

Postort

 

Tillval: Telefonnummer

Registerinnehåll

Reklamutskick

Kundregister

CRM

Registeruppbyggnad

Undersökningar

Telefonbearbetning

Användningsområden

Registren levereras i Excel-format via e-post, antingen som bifogad fil eller med en nedladdningslänk. Registret är inte på några sätt låst utan är fritt att använda vid flera tillfällen.

Leverans och användning

Under "Resurser" ovan hittar ni guider i hur man själv te.x. kan skriva ut etiketter eller koppla dokument i MS Word.

Guider

Passa på att samtidigt beställa färdigutskrivna adressetiketter av hög kvalitet med valfritt tilltryck. Pris 0,50 kr/etikett + 189 kr i porto och hantering.

Adressetiketter

Ladda ner nedanstående demo i MS Excel format för att se hur registret är upplagt. Klicka på länken för att starta hämtningen och välj "Öppna" i dialogrutan som kommer upp.

Demo

Ladda ned

Beställ utifrån offerten eller kontakta Anneli Bäckström på telefon 026-64 44 84.

Beställ

Register samfälligheter

Klicka HÄR för start av sökning

Privatpersoner

Samfällighetsföreningar register