Typkoder fastighet

Vilka typkoder finns det?

Vid fastighetstaxeringen får varje fastighet en typkod av Skatteverket. Här visar vi en sammanställning av de typkoder som används idag. 2015 kommer det att ske en del förändringar i fastighetstyp 2, ni är välkomna att kontakta oss om ni vill ha mer information om dessa förändringar.

Fastighetstyp 1 - Lantbruksenheter
100 Lantbruksenhet, inte fastställd typ av
110 Lantbruksenhet, obebyggd
113 Lantbruksenhet, bostadsbyggnadsvärde under 50 000 kr
120 Lantbruksenhet, bebyggd
121 Lantbruksenhet, som endast utgörs av växthus/djurstall
122 Lantbruksenhet, bebyggd enbart med ekonomibyggnad
180 Lantbruksenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 2 §,2 st . FTL)
181 Lantbruksenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 3 § FTL)
197 Lantbruksenhet, övrig mark utanför tätort, taxeringsvärde 0 kr
199 Lantbruksenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr

Fastighetstyp 2 - Småhusenheter
200 Småhusenhet, inte fastställd typ av
210 Småhusenhet, tomtmark till helårsbostad
211 Småhusenhet, tomtmark till fritidsbostad
212 Småhusenhet, tomtmark för okänt ändamål
213 Småhusenhet, byggnadsvärde under 50 000 kr
220 Småhusenhet, helårsbostad
221 Småhusenhet, fritidsbostad
222 Småhusenhet, tre eller fler bostadsbyggnader
223 Småhusenhet, med lokaler
240 Småhusenhet, bostadsbyggnad på vattenfastighet
280 Småhusenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 2 §,2 st . FTL)
281 Småhusenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 4 § FTL)
299 Småhusenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr

Fastighetstyp 3 - Hyreshusenheter
300 Hyreshusenhet, inte fastställd typ av
310 Hyreshusenhet, tomtmark
311 Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad
313 Hyreshusenhet, byggnadsvärde under 50 000 kr
320 Hyreshusenhet, huvudsakligen bostäder
321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler
322 Hyreshusenhet, hotell eller restaurangbyggnad
323 Hyreshusenhet, kiosk
324 Hyreshusenhet, parkeringshus/garage
325 Hyreshusenhet, huvudsakligen lokaler
326 Hyreshusenhet, kontor inom industrimark
340 Hyreshusenhet, byggnad på vattenfastighet
380 Hyreshusenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 2 §,2 st . FTL)
381 Hyreshusenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 4 § FTL)
399 Hyreshusenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr

Fastighetstyp 4 - Industrienheter
400 Industrienhet, inte fastställd typ av
411 Industrienhet, tomtmark
412 Industrienhet, med saneringsbyggnad
413 Industrienhet, upplag eller uppställningsplats
414 Industrienhet, byggnadsvärde under 50 000 kr
415 Industrienhet, fiskefastighet
420 Industrienhet, industrihotell
421 Industrienhet, kemisk industri
422 Industrienhet, livsmedelsindustri
423 Industrienhet, metall- och maskinindustri
424 Industrienhet, textil- och beklädnadsindustri
425 Industrienhet, trävaruindustri
426 Industrienhet, annan tillverkningsindustri
430 Industrienhet, bensinstation
431 Industrienhet, reparationsverkstad
432 Industrienhet, lager
433 Industrienhet, annan övrig byggnad
443 Industrienhet, övrig byggnad f. radiokommunikation
480 Industrienhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 2 §,2 st . FTL)
481 Industrienhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 4 § FTL)
497 Industrienhet, övrig mark inom tätort, taxeringsvärde 0 kr
498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr
499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr

Fastighetstyp 5 - Ägarlägenhetsenheter
500 Ägarlägenhetsenhet, inte fastställd typ av
510 Ägarlägenhetsenhet, obebyggd
513 Ägarlägenhetsenhet, byggnadsvärde under 50 000 kr
520 Ägarlägenhetsenhet, bostad
580 Ägarlägenhetsenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 2 §,2 st . FTL)
581 Ägarlägenhetsenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 4 § FTL)

Fastighetstyp 6 - Täkter
600 Industrienhet, inte fastställd typ av täktmark
610 Industrienhet, obebyggd täktmark
613 Industrienhet, täkt med byggnadsvärde < 50 000 kr
620 Industrienhet, bebyggd täktmark
699 Industrienhet, täktmark med taxeringsvärde under 1 000 kr

Fastighetstyp 7 - Elproduktionsenheter
700 Elproduktionsenhet, inte fastställd typ av
711 Elproduktionsenhet, outbyggt strömfall
712 Elproduktionsenhet, tomt till kraftvärmeverk
713 Elproduktionsenhet, (vatten) byggn.värde < 50 000
714 Elproduktionsenhet, ersättningskraft
715 Elproduktionsenhet, tomt till kärnkraftverk
716 Elproduktionsenhet, tomt till kondenskraftverk
717 Elproduktionsenhet, tomt till gasturbinanläggning
718 Elproduktionsenhet, tomt till vindkraftverk
719 Elproduktionsenhet, (värme) byggn.värde < 50 000
720 Elproduktionsenhet, vattenkraftverk
730 Elproduktionsenhet, kärnkraftverk
731 Elproduktionsenhet, kondenskraftsverk
732 Elproduktionsenhet, kraftvärmeverk
733 Elproduktionsenhet, gasturbinanläggning
734 Elproduktionsenhet, vindkraftverk
740 Elproduktionsenhet, vindkraftverk i vattenområde
790 Elproduktionsenhet, vindkraftverk som inte tagits i drift
799 Elproduktionsenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr

Fastighetstyp 8 - Specialenheter (skatte- och avgiftsfria)
800 Specialenhet, inte fastställd typ av
810 Specialenhet, tomtmark till specialbyggnad
820 Specialenhet, distributionsbyggnad
821 Specialenhet, reningsanläggning
822 Specialenhet, värmecentral
823 Specialenhet, vårdbyggnad
824 Specialenhet, bad-, sport- och idrottsanläggning
825 Specialenhet, skolbyggnad
826 Specialenhet, kulturbyggnad
827 Specialenhet, ecklesiastikbyggnad
828 Specialenhet, allmän byggnad
829 Specialenhet, kommunikationsbyggnad
830 Specialenhet, kommunikationsbyggnad / telekommast
890 Specialenhet, försvarsbyggnad

Är ni intresserade av en offert på adresser inom en viss typkod kan ni använda er av formuläret på denna sida: Fastighetsregistret

 

Mer information

Fyll i formuläret nedan om ni vill att vi kontaktar er angående adresser till trafikskolor. På kontorstid går det också bra att ställa frågor i chatten till höger eller kontakta oss på telefon 026-64 44 84 Alternativt kan skicka e-post till info@adressleverantoren.se


Namn:
Företag:
E-postadress:
Telefon:
Beskriv ert önskemål:

OBESERVERA, detta är endast en förfrågan och ingen beställning. Efter det att ni fått ett svar från oss väljer ni om ni vill beställa adresserna eller ej.
Adresser Trafikskolor
Alternativa register

Kanske något av följande register kan intressera er....

 Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Soliditets värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Soliditets databas.
© Alla rättigheter tillhör Adressleverantören AB

Adressleverantören är återförsäljare & partners till