SPAR-adresser

SPAR-adresser

SPAR-adresser är adresser till privatpersoner som kommer från SPAR-registret, läs mer på denna sida: SPAR-registret

.

Mer information om SPAR-adresser

Fyll i formuläret nedan om ni vill att vi kontaktar er angående SPAR adresser. På kontorstid går det också bra att ställa frågor i chatten till höger eller kontakta oss på telefon 026-64 44 84 Alternativt kan skicka e-post till info@adressleverantoren.se


Namn:
Företag:
E-postadress:
Telefon:
Beskriv ert önskemål:

OBESERVERA, detta är endast en förfrågan och ingen beställning. Efter det att ni fått ett svar från oss väljer ni om ni vill beställa adresserna eller ej.
SPAR adresser
Alternativa register till SPAR-adresser

På länkarna nedan finns andra register som kanske intresserar er.

 Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Soliditets värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Soliditets databas.
© Alla rättigheter tillhör Adressleverantören AB

Vad är SPAR-adresser?

Statens personadressregister, SPAR

Statens personadressregister, SPAR, är ett offentligt register som omfattar alla personer som är folkbokförda i Sverige, både svenska och utländska medborgare. I registret ingår även personer som erhållit samordningsnummer och vars identitet är fastställd.

Inom Skatteverket finns det statliga personadressregistret (SPAR). Det är ett offentligt register som omfattar alla personer som är folkbokförda i Sverige. I registret ingår även personer som fått samordningsnummer och vars identitet är fastställd. Uppgifterna i SPAR uppdateras varje dygn med uppgifter från folkbokföringsregistret.


SPAR-adresser är särskilt reglerat i lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret, förordningen (1998:1234) om det statliga personadressregistret, förordningen (2007:780) med instruktion för Skatteverket samt Skatteverkets föreskrifter om utlämnande av uppgifter ur SPAR (SKVFS 2011:06) samt (SKVFS 2012:06). När personuppgifter behandlas i SPAR gäller personuppgiftslagen (1998:204).

Syftet med SPAR framgår av de ändamål som anges i 3 § lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret. Där anges att personuppgifter får behandlas för att:
1.aktualisera, komplettera och kontrollera personuppgifter (ändamål 1).
2.ta ut uppgifter om namn och adress genom urvalsdragning för direktreklam, opinionsbildning eller samhällsinformation eller annan därmed jämförlig verksamhet (ändamål 2).

Att behandla uppgifter är i detta avseende det samma som att lämna ut uppgifterna elektroniskt. Uppgifter i SPAR lämnas ut elektroniskt efter beslut av Skatteverket.

Skatteverket är huvudman för SPAR.

Källa: Statens Personadressregister

Adressleverantören är återförsäljare & partners till