Nystartade Bostadsrättsföreningar

Adresser till nystartade bostadsrättsföreningar

Adresser till nystartade bostadsrättsföreningar kan vi leverera när de befinner sig i olika faser i uppstartandet. Exempelvis kan vi redan dagen efter en ny förening registrerats hos bolagsverket förse er med information om att en ny bostadsrättsförening kan vara på gång. I detta skede har de förmodligen ännu inte någon fastighet men en registrerad styrelse. Alternatvit kan vi leverera information om nystartade bostadsrättsföreningar när de även har en fastighet kopplad till sig.

Vill ni ha mer information och kanske ett förslag på upplägg hur ni kan jobba med nystartade bostadsrättsföreningar är ni välkommen att använda er av formuläret nedan. Beskriv gärna er idé så kontaktar vi er inom kort och berättar att det är möjligt.

Mer information om nystartade bostadsrättsföreningar

Fyll i formuläret nedan om ni vill att vi kontaktar er angående adresser till nystartade bostadsrättsföreningar. På kontorstid går det också bra att ställa frågor i chatten till höger eller kontakta oss på telefon 026-64 44 84 Alternativt kan skicka e-post till info@adressleverantoren.se


Namn:
Företag:
E-postadress:
Telefon:
Beskriv ert önskemål:

OBESERVERA, detta är endast en förfrågan och ingen beställning. Efter det att ni fått ett svar från oss väljer ni om ni vill beställa adresserna eller ej.
Nystartade bostadsrättsföreningar
Alternativa register

På länkarna nedan finns länsregister, kommunregister och rikstäckande register med alla sveriges bostadsrättsföreningar.

 swedma
Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Soliditets värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Soliditets databas.
© Alla rättigheter tillhör Adressleverantören AB

Mer information om bostadsrättsföreningar

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening av typen kooperativ, som har till ändamål att upplåta lägenheter i föreningens flerbostadshus, eller hela småhus, med bostadsrätt. Bostadsrättsföreningar regleras i lag och finns bland annat i Sverige, Norge (borettslag), Danmark (andelsboligforening) och numera också i Finland (där bostadsaktiebolag är vanligare).

Bostadsrättsföreningen äger en eller flera fastigheter, med ett eller flera hus, och är därmed fastighetsägare. En bostadrättsförening som enbart äger småhus kan kallas småhusförening. Medlemmarna (bostadsrättshavarna) äger genom sitt medlemskap viss andel i föreningen. Den är kopplad till rätten att nyttja en viss lägenhet eller småhus. De centrala bestämmelser om bostadsrättsföreningar och bostadsrätt finns i bostadsrättslagen och lagen om ekonomiska föreningar.

Till skillnad från en hyresrätt där man hyr är alltså bostadsrättshavaren indirekt delägare i fastigheten och har också rätt att mot betalning överlåta bostadsrätten till en annan person, dock är man inte lagfaren ägare, utan försäljningen är snarare en överföring av andel och medlemskap, vilket föreningen har rätt att vägra. Som medlem i bostadsrättsföreningen har man rösträtt på bostadsrättsföreningens medlemsmöten och årsmöte och väljer och är valbar till bostadsrättsföreningens styrelse.

Bostadsrättsavgiften finansierar gemensamt fastighetsunderhåll och de lån bostadsrättsföreningen eventuellt har tagit.

I en oäkta bostadsrättsförening i Sverige härrör mindre än 60 % av de totala intäkterna från medlemmarna, beräknat enligt en särskild formel. Distinktionen är viktig av skattetekniska skäl för såväl föreningen som de individuella medlemmarna. En oäkta bostadsrättsförening anses ha ett alltför stort inslag av kommersiell fastighetsförvaltning för att den skall få åtnjuta de särskilda förmåner som äkta föreningar garanteras.

Källa: Wikipedia

Adressleverantören är återförsäljare & partners till