Marknadsundersökningar

Adresser för marknadsundersökningar

Adresser för marknadsundersökningar kan i bland behöva vara slumpade på ett riktigt sätt eller uppdelade utifrån demografi och liknande.Ibland ska adresserna levereras med telefonnummer och ibland med födelsedata. Vi levererar alla typer av adresser för marknadsundersökningar t.ex. privatpersoner, vårdnadshavare, företag, villaägare, bostadsrättsinnehavare, skogsägare mm.

Använd gärna formuläret nedan om ni har någon speciellt målgrupp ni är intressrade av att få mer information om.

Mer information adresser för marknadsundersökningar

Fyll i formuläret nedan om ni vill att vi kontaktar er angående e-postadresser till företag. På kontorstid går det också bra att ställa frågor i chatten till höger eller kontakta oss på telefon 026-64 44 84 Alternativt kan skicka e-post till info@adressleverantoren.se


Namn:
Företag:
E-postadress:
Telefon:
Beskriv ert önskemål:

OBESERVERA, detta är endast en förfrågan och ingen beställning. Efter det att ni fått ett svar från oss väljer ni om ni vill beställa adresserna eller ej.
Adresser Marknadsundersökningar
Alternativa register

På länkarna nedan finns andra typer av företags- & fastighetsrelaterade register:

 Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Soliditets värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Soliditets databas.
© Alla rättigheter tillhör Adressleverantören AB

Mer information om marknadsundersökningar

Marknadsundersökning

En marknadsundersökning är en undersökning riktad mot konsumenter för att utröna deras användning av produkter och tjänster samt konsumenters inställning till företag, tjänster och produkter. Vanligtvis är marknadsundersökningar riktade till en specifik målgrupp med avseende på ålder, inkomst, bostadsort med mera. I Sverige finns riktlinjer för att allmänhet och beställare ska känna förtroende för att marknadsundersökningar utförs enligt vetenskapliga principer och att data hanteras etiskt korrekt. Man skiljer på kvalitativa och kvantitativa undersökningar.

Kvalitativa undersökningar

Kvalitativa undersökningar sker ofta genom ett personligt möte i en fokusgrupp/gruppdiskussion eller en personlig intervju. I kvalitativa marknadsundersökningar är målet att nå förståelse för varför en konsument tänker, tycker och agerar på ett visst sätt. Undersökaren går på djupet i sina frågeställningar.


Kvantitativa undersökningar

Kvantitativa undersökningar å andra sidan vänder sig till en större grupp personer, ofta ett statistiskt urval av befolkningen eller en viss kundgrupp. Dessa marknadsundersökningar bedrivs vanligen via telefon, post eller Internet. Resultaten från en kvantitativ undersökning presenteras ofta i procent. Den mest kända typen av kvantitativa undersökningar är väljarbarometrar.

För en enskild individ finns i dagsläget inget enkelt sätt att blockera själva uppringandet vid telefonbaserade marknadsundersökningar.


Källa: Wikipedia

Välkommen att köpa adresser för marknadsundersökningar!

Adressleverantören är återförsäljare & partners till