Koordinater

Adresser med koordinater

Fastighetsregistret är ett nationellt register som innehåller uppgifter om Sveriges alla fastigheter och fastighetsägare. Vi levererar dagsaktuell information direkt från SverigesFastihetsregister. Vi levererar adresser och adressregister med koordinater utifrån varje kunds specifika behov. Tillsamans med kunden ser vi över hur vi på bästa sätt kan leverera relevanta adresser med koordinater i ett format som är lämpligt för kunden. Vi jobbar med fastighetskoordinater som kan vara centrumkoordinater eller områden.

Använd gärna formuläret nedan för att komma i kontakt med oss angående adresser med koordinater.

Det går även bra att beställa register över fastighetsförvaltare, bostadsrättsföreningar och privata fastighetsägare.
Se länkar till respektive register under "Alternativa register" längre ned på denna sida.

Mer information om adresser med koordinater

Fyll gärna i formuläret nedan om ni vill att vi kontaktar er angående adresser med koordinater. På kontorstid går det också bra att ställa frågor i chatten till höger eller kontakta oss på telefon 026-64 44 84 Alternativt kan skicka e-post till info@adressleverantoren.se


Namn:
Företag:
E-postadress:
Telefon:
Beskriv ert önskemål:

OBESERVERA, detta är endast en förfrågan och ingen beställning. Efter det att ni fått ett svar från oss väljer ni om ni vill beställa adresserna eller ej.
adresser med koordinater
Alternativa register

På länkarna nedan finns flera olika möjligheter att beställa uppgifter från fastighetsregistret.

 Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Soliditets värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Soliditets databas.
© Alla rättigheter tillhör Adressleverantören AB

Mer om koordinater

Koordinater

Koordinater är matematiska tal som anger geometriska punkter. Med koordinater kan man översätta geometriska problem till en form som kan behandlas med algebraiska och numeriska metoder. En fullständig uppsättning regler för översättning från geometriska punkter till koordinater kallas koordinatsystem. De kartesiska koordinaterna är vanligast. I ett kartesiskt system utgår man vanligen från en ortonormerad bas. Då ges koordinatsystemet av origo tillsammans med basen. Koordinaterna anges som en kolonnmatris och basen som en radmatris. Då definieras ortsvektorn till punkten som ska beskrivas som matrisprodukten mellan denna radmatris och kolonnmatrisen.

Antalet koordinater som behövs beror på koordinatsystemets dimension.

ISO 6709

Den internationella standarden ISO 6709 anger hur en position ska representeras i sammanhang med utbyte av framför allt digital data. Positionen kan även inkludera höjd över havet. Den hela koordinatangivningen skrivs ihop utan mellanrum och avslutas med /. Östlig longitud betecknas med +, västlig med −. Höjd över havet anges i meter (eller i fot om så anges i medföljande dokumentation), med + för positiv och − för negativ höjd.
Grader och decimalgrader: +59,29+018,08/ latitud: ±DD,DD (+59,29)longitud: ±DDD,DD (+018,08)
Grader, minuter och decimalminuter: +5917,62+01804,98/ latitud: ±DDMM,MMM (+5917,62)longitud: ±DDDMM,MMM (+01804,98)
Grader, minuter, sekunder och decimalsekunder: 591737,0+0180459,0/ latitud: ±DDMMSS,SSS (+591737,0)longitud: ±DDDMMSS,SSS (+0180459,0)

GEOREF

Ett koordinatsystem som är baserat på sfäriska koordinater är GEOREF som är indelat i rutor som anknyter till jordens meridianer och paralleller. GEOREF bygger inte på några kartprojektioner. Första ordningens rutor (storrutor) är 15 gånger 15 grader. Varje storruta indelas i smårutor på 1 gånger 1 grad, men då GEOREF följer meridianer och paralleller blir rutorna inte kvadratiska. Ytan av en ruta är störst vid ekvatorn, men blir mindre och mindre ju närmare polen rutan ligger. Sista rutan framme vid polen har degenererat till en cirkelsektor. Liksom i UTM identifieras rutorna med bokstavskombinationer.

Plana rätvinkliga koordinatsystem
På tryckta kartor används oftast rätvinkliga nät som baseras på nationella eller internationella referenspunkter.

RT90
RT 90, även kallat Rikets nät, Rikets triangelnät eller Rikets koordinatsystem var det vanligaste koordinatsystemet för svenska kartor fram till 2007 då Lantmäteriet började ersätta det med SWEREF 99 TM i sina kartor.

SWEREF 99 TM
SWEREF 99 TM är baserat på det geodetiska referenssystemet SWEREF 99 och samma kartprojektion som används för UTM zon 33V men är utvidgad till hela Sveriges bredd. Från 2007 började SWEREF 99 TM ersätta RT90 i Lantmäteriets produkter.

UTM
För internationellt bruk kan man ange koordinater i UTM-systemet.

Källa: Wikipedia

Välkommen att köpa adresser med koordinater!

Adressleverantören är återförsäljare & partners till