Gymnasieskolor

Adresser till gymnasieskolor

Det går bra att beställa adresser till gymnasieskolor som ett separat register eller som en del i vårt register över Sveriges alla skolor. Skolorna kan sorteras fram utåfrån t.ex. geografiskt område, årskurser mm. Mer information om registret över Sveriges alla skolor finns på denna sida: Sveriges Skolor

Vill ni enbart beställa ett register över gymnasieskolor går det bra att använda formuläret nedan. Beskriv era önskemål så återkommer vi till er inom kort med ett förslag på register. Alternativ kan ni ringa oss på 026-64 44 84 eller använda chatten under kontorstid.

Se även:

Adresser till friskolor

Adresser till grundskolor

Adresser till högskolor

Mer information

Fyll i formuläret nedan om ni vill att vi kontaktar er angående adresser till gymnasieskolor. På kontorstid går det också bra att ställa frågor i chatten till höger eller kontakta oss på telefon 026-64 44 84 Alternativt kan skicka e-post till info@adressleverantoren.se


Namn:
Företag:
E-postadress:
Telefon:
Beskriv ert önskemål:

OBESERVERA, detta är endast en förfrågan och ingen beställning. Efter det att ni fått ett svar från oss väljer ni om ni vill beställa adresserna eller ej.
Adresser Gymnasieskolor
Andra register som kanske är intressanta för er

 Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Soliditets värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Soliditets databas.
© Alla rättigheter tillhör Adressleverantören AB

Mer information om gymnasium

Gymnasium var en sekundärutbildning som fanns i Sverige från 1600-talets början och fram till 1971, då den reformerades till gymnasieskola genom Lgy 70, som slog samman gymnasiet med fackskola och yrkesskola.

De första svenska gymnasierna öppnade i stiftsstäderna genom att bredda de gamla domskolornas program. Det äldsta gymnasiet i Sverige, Rudbeckianska gymnasiet i Västerås , instiftades år 1623 av biskopen Johannes Rudbeckius. I Finland, som var svenskt fram till 1809, startades ett gymnasium 1618 i Viborg. I Skåne under det danska väldet inrättades ett gymnasium i Malmö 1529, dock avvecklat 1537, och ett i Lund 1620, som omvandlades 1668 till Lunds universitet. Vidare i Sverige inrättades gymnasier i Strängnäs 1626, Linköping 1627, Åbo 1628 som dock omvandlades till universitet 1640, och Tallinn 1631. I Stockholm startades det första gymnasiet 1640. Gymnasiet flyttades dock till Gävle då man ansåg gymnasiet som överflödigt eftersom man saknade elever. I Göteborg saknades istället lärare och undervisningen kom inte igång förrän 1648. Skaras gymnasium går tillbaka till 1641, Växjös 1643 och Härnösands 1648. Stockholms nya gymnasium invigdes 1821.

Den första skolordningen som inför gymnasiestudier i Sverige härstammar från 1649. Gymnasiet försvann i 1856 års skolreform då de slogs samman med elementarläroverken. Dessa fanns i Sverige mellan 1849 och 1878, varefter de ersattes av de högre allmänna läroverken. Dessa var en beteckning på gymnasier där man avlade studentexamen. Under denna period växte privata och enskilda läroverk fram som kunde erbjuda studentexamen, som Lundsberg, Fjellstedtska skolan, Lunds privata elementarskola, Sigtunastiftelsens Humanitära läroverk och Solbacka läroverk.

Under perioden 1905 till 1972 benämns skolor med de frivilliga skolformerna realskola och gymnasium som läroverk.

Fram till 1970 års läroplan för gymnasieskolan - Lgy 70 - var gymnasium (gymnasiet) den teoretiska sekundärutbildningen i Sverige. Gymnasiets lärokurs var delad på två bildningslinjer, latinlinjen (latingymnasium) och reallinjen (realgymnasium), vilka omfattade tre eller fyra ettåriga klasser, så kallade "ringar". Gymnasiestudierna avslutades då normalt med studentexamen, en examen som i Sverige anordnades sista gången 1968.

1971 sammanslogs skolformerna gymnasium, fackskola och yrkesskola i Sverige till gymnasieskola.

Från 1 juli 1994 regleras den svenska gymnasieskolan av Lpf 94 (läroplan för de frivilliga skolformerna). Det finns 17 nationella program som alla löper över 3 år.Källa: Wikipedia

Adressleverantören är återförsäljare & partners till