Grundskolor

Adresser till grundskolor

Det går bra att beställa adresser till grundskolor som ett separat register eller som en del i vårt register över Sveriges alla skolor. Skolorna kan sorteras fram utåfrån t.ex. geografiskt område, årskurser mm. Mer information om registret över Sveriges alla skolor finns på denna sida: Sveriges Skolor

Vill ni enbart beställa ett register över grundskolor går det bra att använda formuläret nedan. Beskriv era önskemål så återkommer vi till er inom kort med ett förslag på register. Alternativ kan ni ringa oss på 026-64 44 84 eller använda chatten under kontorstid.

 

Mer information

Fyll i formuläret nedan om ni vill att vi kontaktar er angående adresser till grundskolor. På kontorstid går det också bra att ställa frågor i chatten till höger eller kontakta oss på telefon 026-64 44 84 Alternativt kan skicka e-post till info@adressleverantoren.se


Namn:
Företag:
E-postadress:
Telefon:
Beskriv ert önskemål:

OBESERVERA, detta är endast en förfrågan och ingen beställning. Efter det att ni fått ett svar från oss väljer ni om ni vill beställa adresserna eller ej.
Adresser Grundskolor
Andra register som kanske är intressanta för er

Andra register inom utbildning och rekryterings som kanske kan vara intressant för er:

 swedma
Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Soliditets värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Soliditets databas.
© Alla rättigheter tillhör Adressleverantören AB

Mer information om grundskolor

En grundskola, primärskola eller primärutbildning är den första skolformen i livet, där elever, oftast barn, lär sig grundläggande kunskaper, bland annat läsande, räknelära och orienteringsämnen. Skillnaderna mellan världens länder är stor i vad som betraktas som elementära kunskaper och hur länge grundskolan varar. För att kunna utbilda sig vid sekundärskola (yrkesskola eller gymnasieskola), krävs avslutad grundskola.

Utbildning i grundskola är ofta lagstadgad i form av skolplikt. Rätten till elementär utbildning och att gå i skola nämns i FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna.

Grundskolan kan drivas av staten eller kommunen, privat eller som friskola. En del grundskolor drivs i form av internatskolor, då eleverna bor i anläggningar vid skolan under terminerna. Det kan också finnas ambulerande skolor, där läraren reser till eleverna på avlägsna orter, som då får undervisning endast en del av året. I en del länder finns möjlighet till hemundervisning som alternativ till skolor, då föräldrar får ansvaret för elevernas utbildning, antingen genom att de själva undervisar eller genom att de anställer privatlärare.

Antagning till grundskola sker ofta med flexibel skolstart, när föräldrar eller inträdesprov avgör när barnen skall börja skolan. Längden på grundskolan varierar mycket mellan olika länder. I Sverige sammanfaller skolpliktens längd med grundskolans slut, men detta är inte regel i alla länder.

I bland annat Finland och Sverige skiljer sig grundskolan från den tidigare folkskolan genom att den är en enhetsskola, som strävar efter att ge alla elever lika möjligheter till fortsatt utbildning. Innan grundskolereformerna ersatte läroverk folkskolans högsta klasser för de elever som siktade på en högre utbildning.


Källa: Wikipedia

Adressleverantören är återförsäljare & partners till