Friskolor

Adresser till friskolor

Det går bra att beställa adresser till friskolor som ett separat register eller som en del i vårt register över Sveriges alla skolor. Skolorna kan sorteras fram utåfrån t.ex. geografiskt område, årskurser mm. Merinfromation om registret över Sveriges alla skolor finns på denna sida: Sveriges Skolor

Vill ni enbart beställa ett register över friskolor går det bra att använda formuläret nedan. Beskriv era önskemål så återkommer vi till er inom kort med ett förslag på register. Alternativ kan ni ringa oss på 026-64 44 84 eller använda chatten under kontorstid.

 

Mer information

Fyll i formuläret nedan om ni vill att vi kontaktar er angående adresser till friskolor. På kontorstid går det också bra att ställa frågor i chatten till höger eller kontakta oss på telefon 026-64 44 84 Alternativt kan skicka e-post till info@adressleverantoren.se


Namn:
Företag:
E-postadress:
Telefon:
Beskriv ert önskemål:

OBESERVERA, detta är endast en förfrågan och ingen beställning. Efter det att ni fått ett svar från oss väljer ni om ni vill beställa adresserna eller ej.
friskolor
Andra register som kanske är intressanta för er

Andra register inom utbildning och rekryterings som kanske kan vara intressant för er:Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Soliditets värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Soliditets databas.
© Alla rättigheter tillhör Adressleverantören AB

Mer information om friskolor

Efter den allmänna skolpliktens införande 1842 fanns en lång tradition av enskilda och privata skolor i det svenska skolsystemet som drevs av vare sig stat eller kommun, och som framför allt finansierats genom elevavgifter. Grundförutsättningen för att dessa fristående skolor skulle få offentligt penningsstöd var att de erbjöd en undervisning som saknades inom det ordinarie skolsystemet. De enskilda och privata skolorna sågs alltså främst som ett komplement till det ordinarie skolsystemet och många av dem hade riksintag.

Många enskilda och privata skolor var antingen internatskolor där eleverna också kunde bo under sin studietid, eller skolor med en estetisk-konstnärlig inriktning. Mest kända har internatskolorna varit, bland annat Sigtunastiftelsens Humanistiska Läroverk och Sigtunaskolan (idag sammanslagna till Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket), Lundsbergs skola och Solbacka läroverk. Därtill fanns i de större städerna också privata skolor som till exempel Göteborgs högre samskola.

Begreppet enskilda skolor kom 1983 att ersättas med termen fristående skolor. I friskolereformen 1992 införde den borgerliga regeringen kommunala bidrag till fristående skolor. Kommunerna ålades att betala friskolorna minst 85 procent av vad en elev kostade i den kommunala skolan. Detta innebar större möjligheter att starta en fristående skola.

Villkoren för att starta en friskola var till en början relativt oreglerade men kom att skärpas sedan socialdemokraterna återtagit den politiska makten 1994. Bland annat infördes krav på att en friskola måste ha minst 20 elever och att etablerandet av en friskola i ett särskilt område inte fick ha "påtagligt negativa följder för den offentliga skolverksamheten i kommunen".
Källa: Wikipedia

Adressleverantören är återförsäljare & partners till