Fastighetsbesteckning

Register fastighetsbeteckningar

Vi levererar dagsaktuell information direkt från SverigesFastihetsregister där fastighetsbeteckning ingår som en del i fastighetsinformationen. Ett fastighetsregister kan bestå av enkel information om t.ex. taxerad ägare eller lagfaren ägare men också vara heltäckande och innehålla information om areal, fastighetstyper, skogsarea, fastighetsbeteckningl mm. Kontakta oss så plockar vi fram ett förslag på hur ert fastighetsregister med fastighetsbeteckningar ska se ut.

För att göra en sökning och få fram antalsuppgifter och pris på register över fastighetsägare, anväd gärna formuläret på denna sida: Fastighetsregistret

Det går även bra att beställa register över fastighetsförvaltare, bostadsrättsföreningar och privata fastighetsägare.
Se länkar till respektive register under "Alternativa register" längre ned på denna sida.

Mer information

Fyll i gärna formuläret nedan om ni vill att vi kontaktar er angående beställning av fastighetsregister. På kontorstid går det också bra att ställa frågor i chatten till höger eller kontakta oss på telefon 026-64 44 84 Alternativt kan skicka e-post till info@adressleverantoren.se


Namn:
Företag:
E-postadress:
Telefon:
Beskriv ert önskemål:

OBESERVERA, detta är endast en förfrågan och ingen beställning. Efter det att ni fått ett svar från oss väljer ni om ni vill beställa adresserna eller ej.
Fastighetsbeteckning
Alternativa register

På länkarna nedan finns flera olika möjligheter att beställa fastighetsregister.

 Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Soliditets värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Soliditets databas.
© Alla rättigheter tillhör Adressleverantören AB

Adressleverantören är återförsäljare & partners till